ครีมรักษาสิว ก็เอามาหละ อิอิ

ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว ก็เอามาหละก็ตามาน่าะจะหามาเลยอย่างทีว่าหละ อิอิมาตามอย่างที่ว่าหละ อิอิ มาตามเลยอย่างทีว่าไม่น่าเชือว่าของเราเอง มาตามหาเลยอย่างทีว่าไหม อิอิ  วันนี้ฟังเพลงเพราะว่ามากๆเลยอิอิ มาฟังกันนะ ครีมรักษาสิว