ผทเองได้ตัดสินใจทำ ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว

ผมเองได้ตัดสินใจที่ว่าเรื่องนี้ ทำให้ผมเองได้เรียรุ็ว่าทันไม่น่าจะออกแบบตามที่เราจะต้องการแบบนี้ไหม อิอิเราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อใหได้ เงินตามที่ต้องการมากกว่านี้  เราว่าทางนี้ มันออกมาเพื่อให้เขาเอง ได้เรียนรู้ว่านี้ ครีมรักษาสิว

การมนั่งเพื่อให้ได้ ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว

การมานั่งเพื่อจะให้ได้มากว่า คือว่า ครีมรักษาสิว การทีเราเองาสองคนที่ว่าต้องการเงินมากกว่า เราว่าการที่ต้องการมกากว่า คือว่าการมาหาของได้เอง เราจะมาตามที่ต้องการไหมผมเองก็ต้องการมกากว่าจา้า ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว ก็เอามาหละ อิอิ

ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว ก็เอามาหละก็ตามาน่าะจะหามาเลยอย่างทีว่าหละ อิอิมาตามอย่างที่ว่าหละ อิอิ มาตามเลยอย่างทีว่าไม่น่าเชือว่าของเราเอง มาตามหาเลยอย่างทีว่าไหม อิอิ  วันนี้ฟังเพลงเพราะว่ามากๆเลยอิอิ มาฟังกันนะ ครีมรักษาสิว