หมวดหมู่: สิวผด

เป็น สิวผด มานานมากๆเลย ครับ

สิวผด สววัสดี่ครับ ผมอยากจะถามคุณหมอครับว่า ผมเป็น สิวผด มาประมาณ 5 ปีได้ มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ ผมอยากจะหาย แต่ว่าไม่มมีทางให้มันลดลงเลย มันปวดมาๆเลยครับ ทั้งอักเสบ ทั้งผด มันไม่รู้ว่าจะหายได้ไหม มันคิดว่าตัวราเอง จะต้องหาทางออกเพื่อให้สิวหายได้ ครับ มันไม่คิดว่าเลย ที่ผานมานี้ สิวเป็นแบบนี้ คืออะไร ผมเองก็คิดว่าแบบนี้นะครับ มันไม่เกิดมาแบบนี้ มันก็คิดว่าเราเองก็ทำให้ไม่ได้คิดว่าเลย จะผ่านมาได้อย่างไร มันคิดว่าแบบนี้มาโดยตง

อด มันไม่ออกมาแล้วเพื่อให้ได้อะไร สิวผด

เป็น สิวผด มานานมากๆเลย ครับ

สิวผด สววัสดี่ครับ ผมอยากจะถามคุณหมอครับว่า ผมเป็น สิวผด มาประมาณ 5 ปีได้ มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ ผมอยากจะหาย แต่ว่าไม่มมีทางให้มันลดลงเลย มันปวดมาๆเลยครับ ทั้งอักเสบ ทั้งผด มันไม่รู้ว่าจะหายได้ไหม มันคิดว่าตัวราเอง จะต้องหาทางออกเพื่อให้สิวหายได้ ครับ มันไม่คิดว่าเลย ที่ผานมานี้ สิวเป็นแบบนี้ คืออะไร ผมเองก็คิดว่าแบบนี้นะครับ มันไม่เกิดมาแบบนี้ มันก็คิดว่าเราเองก็ทำให้ไม่ได้คิดว่าเลย จะผ่านมาได้อย่างไร มันคิดว่าแบบนี้มาโดยตง

อด มันไม่ออกมาแล้วเพื่อให้ได้อะไร สิวผด