เป็นผมนะครับ รักเธอเลย รักษาสิว

รักษาสิว

เป็นผมนะครับ ผมรักเธอเลย ไม่ว่าเธอจะเป็นแบบไหน หรือว่าทำให้อะไรดียขึ่นมาเป็นแบบนี้อย่างนี้เรื่อย ๆ เลย มันไม่่นาคิดว่าก็น่าคิดที่สุด รักษาสิว หายได้มันก็หายได้เลย จะว่าแบบนี้ได้ก็ต้องหาทางออกกันต่อไป นี่หละครับ สิง่ที่ผมคิดและ หลาย ๆ คนได้คิด รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>