สิวอุดตัน มีนไม่มีทางออกเลย

รักษาสิวอุดตัน

สิวอุดตัน มันไม่มีทางเลยที่่วาทางออกของตัวเอง มันไม่มีทางที่คิด่าเรา่าจะหาทางออกเพื่อใได้ตามนี้หละครับ  เราว่าน่าจะหาทางออกเพ่ือใได้ ตามนี้หละครับ  การที่คิดว่าเราน่าจะหาทางออกเพ่ือใได้สิง่ที่ดีกว่านี้ มันไม่มีทางเลยไหม อิอิ เราว่าน่าจะหาทางทางนี้จ้าา สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>