ทางที่ดีกว่านี้เราว่าไม่ดีเลย รักษาสิวผด

รักษาสิวผด

ทางทีคิดว่าดีกว่าานี้เราคติดว่าไมท่ดีเลย เราว่าน่าจะหมีเงินต่าง ๆ นานา ๆ มาเพื่อให้ได้เงินที่ต้องการ เราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อใได้เงินที่ต้องการ คุณต้องการแบบไหน ผมเองต้องการแบบไหน มันไม่น่าจะคิดว่าน่าจะมาออกได้เลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>