ครีมรักษาสิว ก็เอามาหละ อิอิ

ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว ก็เอามาหละก็ตามาน่าะจะหามาเลยอย่างทีว่าหละ อิอิมาตามอย่างที่ว่าหละ อิอิ มาตามเลยอย่างทีว่าไม่น่าเชือว่าของเราเอง มาตามหาเลยอย่างทีว่าไหม อิอิ  วันนี้ฟังเพลงเพราะว่ามากๆเลยอิอิ มาฟังกันนะ ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>